ក្បាច់គុន ល្បុក្កតោ ក្បាច់ហនុមានបៀមបាយ Monkey King style

13-Sep-2018 04:24 pm (358 Views)

សូមជួយមើលវីឌីអូតាមយូធូបនេះ ដែលជាការសហការគ្នារវាង ព្រឹទ្ធាចារ្យ ល្បុក្កតោ រស់ សេរី Mr. LY និង គ្រូ មករា។ 
យើងខ្ញុំនឹងខិតខំធ្វើវីឌីអូ Original បែបនេះច្រើនថែមទៀតដើម្បីរក្សាមត៌កដូនតាយើង។ 

Source:Youtube

Other News
 
top