ក្បាច់ ព្រះរាមថ្វាយផ្កា​ Rama God Offer Flower-Bokator Martial Art

08-Sep-2018 03:17 pm (245 Views)

សូមជួយមើលវីឌីអូតាមយូធូបនេះ ដែលជាការសហការគ្នារវាង ព្រឹទ្ធាចារ្យ ល្បុក្កតោ រស់ សេរី Mr. LY និង គ្រូ មករា។ 
យើងខ្ញុំនឹងខិតខំធ្វើវីឌីអូ Original បែបនេះច្រើនថែមទៀតដើម្បីរក្សាមត៌កដូនតាយើង។ 

 

Source:Youtube

Other News
 
top